Adalah dimaklumkan bahawa url sistem MyMesyuarat dan Portal MyMesyuarat telah dikemaskini seperti berikut:
 
 
Walau bagaimanapun, url bagi sistem persekitaran latihan MyMesyuarat (training) masih dikekalkan seperti sedia ada iaitu http://training.mymesyuarat.gov.my.

Train The Trainer 2021

Login Login to MyMesyuarat
Gallery View MyMesyuarat Gallery
Feedback Feel free to provide to Suggestion